Atmodas rītausma
Salaspils kristiešu draudze     /Jesus for Salaspils/

Tiem, kas runā latvisiki

Mēs atbalstam latviešu draudzi "Dzīvības avots". Ir daudz vieglāk un ērtāk klausīties svētrunas un garīgas dziesmas savā valodā.

Dievs svētī Jūs!

Dievkalpojumi latviešu valodā notiek svētdienās 11:00. Skolas ielā 5, Salaspilī.